Služby laboratoře

Naše laboratoře zajišťují tyto činnosti:

 • vstupní a výstupní kontrolu všech komodit
 • rozbory dle požadavků obchodních partnerů.

Při stanovování parametrů postupujeme klasickou analytickou metodou, stanovení pomocí NIR a pro mlynářské parametry Alveograf.
Metoda Alveograf

Parametry zjišťované u obilovin:

 • vlhkost
 • objemová hmotnost
 • příměsi
 • nečistoty
 • N-látky
 • číslo poklesu
 • SDS test
 • mlynářské parametry obilovin

Parametry zjišťované u olejnin:

 • vlhkost
 • nečistoty
 • tuk