Moragro - Historie a současnost

Od znárodnění až k privatizaci

Společnost MORAGRO, a.s. v Prostějově vznikla 1.1.1994 privatizací státního podniku Zemědělské zásobování a nákup v Prostějově, jehož majetek byl v převážné míře do společnosti MORAGRO, a.s. vložen.
MORAGRO, a.s. má ve svém majetku skladový a výrobní areál v Prostějově – Vrahovicích a v Laškově.
Původní společnost MORAGRO byla založena sedláky za účelem společného skladování zemědělských komodit. V roce 1951 byla znárodněna.
Společnost MORAGRO, a.s. v Prostějově je držitelem certifikátu ISCC a GMP+. Má vlastní informační systém a systém řízení jakosti.

Obchodní aktivity

Společnost MORAGRO, a.s. v Prostějově je spolehlivým partnerem v oblasti nákupu a prodeje obilovin a olejnin.
V rámci služeb provádíme laboratorní rozbory rostlinných komodit dle požadavků obchodních partnerů.
Zajišťujeme přepravu zboží vlastní autodopravou nebo železničními vozy i ve formě ucelených vlaků.
Obchodní aktivity společnosti se rozvíjí nejen v oblasti střední Moravy, ale i v dalších regionech. Samozřejmostí je i obchodování se zahraničními partnery.