Zemědělské komodity - skladování,
ošetřování, nákup a prodej

Prodej pšenice, ječmene, řepky, kukuřice…

Prvořadým předmětem podnikání společnosti MORAGRO, a.s. v Prostějově je nákup, prodej, ošetřování a skladování zemědělských komodit, zejména pšenice, ječmene, řepky, kukuřice a žita.
Celková skladovací kapacita je 75.000 tun zemědělských komodit. Příjmová kapacita je 480 tun, vyskladňovací kapacita potom 350 tun za hodinu.

Důraz na kvalitu

Velký důraz je kladen na systém nákupu zemědělských komodit, tedy na činnost, která rozhoduje o zajištění kvalitních surovin pro následné obchodní aktivity naší společnosti.
Z tohoto důvodu probíhá individuální jakostní a ekonomické vyhodnocení jednotlivých dodávek od každého dodavatele. Provozy jsou vybaveny odpovídající čistící a sušící technologií.
Specifikace vykupovaných rostlinných komodit